Kedah

CampusesHotline
1. Universiti Teknologi MARA Kedah
P.O. Box 187,
08400 Merbok,
Kedah Darulaman,
Malaysia
Tel: [604 456 2000]
Fax: [604 456 2223]
Website: http://kedah.uitm.edu.my/
Staff Directory