HOME: Extension Manual

Panduan Talian Sambungan

MAKE A CALL – Membuat Panggilan
Untuk mana-mana talian sambungan kategori A dan B, sila tekan 9 di ikuti nombor talian untuk membuat panggilan keluar

TRANSFER CALL – Memindahkan sambungan ke sambungan yang lain

 • Tekan Hook sekali dan terus dail nombor talian sambungan yang di kehendaki
 • Sekiranya ada jawapan, letakkan gagang dan talian akan bersambung
 • Sekiranya tiada jawapan atau sambungan sibuk, tekan Hook sekali lagi 

FOLLOW ME – Memindahkan sambungan anda ke lokasi yang lain
Anda berada di bilik A dan ingin pergi berbincang dengan pegawai yang berada di bilik B

 • Angkat gagang, dengar nada dail, kemudian tekan *21 diikuti nombor talian sambungan di bilik B
 • Untuk membatalkan Follow Me tekan #21 

BOOKING CALL

 • Tekan *5 selepas mendengar 'engaged tone'
 • Untuk membatalkan Booking Call tekan #5 ( hanya di perlukan sebelum talian bersambung secara automatic ) 

PICK-UP CALL

 • Secara am–tekan *8 ( untuk talian sambungan yang berada di dalam group yang sama)
 • Secara spesifik – tekan #8 di ikuti dengan talian sambungan yang berkenaan 

REPEAT LAST NUMBER for external call

 • Tekan ** untuk mengulangi secara automatic nombor terakhir yang di dail 

ANSWERING WAITING CALL
Bunyi ‘Toot’ akan kedengaran jika terdapat pemanggil yang kedua semasa anda sedang mengunakan talian telefon

 • Tekan Hook untuk meletakkan pemanggil pertama di dalam keadaan menunggu. Kemudian dail #11 untuk menjawab pemanggil kedua
 • Anda boleh menekan Hook sekali lagi untuk meletakkan pemanggil kedua di dalam keadaan menunggu. Kemudian tekan #11 untuk bercakap dengan pemanggil pertama
 • Untuk menamatkan perbualan letakkan gagang telefon. Telefon akan berbunyi secara automatic untuk membolehkan anda menyambung perbualan dengan pemanggil yang berada di dalam keadaan menunggu 

3-PARTY CONVERSATION
( Hanya boleh di lakukan di antara 1 pemanggil dari luar dan 2 pemanggil talian sambungan atau di antara 3 pemanggil talian sambungan )

 • Lakukan panggilan telefon seperti biasa
 • Tekan butang Hook untuk meletakkan pemanggil pertama di dalam keadaan menunggu, kemudian tekan *33 di ikuti dengan nombor talian sambungan yang mahu menyertai perbualan
 • Tekan Hook sekali lagi untuk membolehkan perbualan di antara 3 pihak di lakukan 

PASSWORD LOCKING

 • Angkat gagang telefon, tekan *40 di ikuti 000000. Tone pengesahan akan kedengaran
 • Masukkan password pilihan anda (XXXXXX). Tone pengesahan akan kedengaran. Kemudian masukkan sekali lagi password (XXXXXX). Satu lagi tone pengesahan yang agak perlahan akan kedengaran, menandakan password yang anda masukkan adalah betul. 
 • Angkat gagang sekali lagi kemudian tekan *41 di ikuti dengan password ( Langkah-langkah a-c hanya perlu di buat sekali sahaja ) 
 • Untuk mengunci talian telefon anda, tekan *42 di ikuti password 
 • Untuk membatalkan, tekan #42 di ikuti dengan password